Новини

Як ми мінімізуємо вірогідність виникнення пожежі


Розвиток інфраструктурних проектів зумовив ускладнення та розширення систем, які забезпечують пожежну безпеку під час експлуатації об’єктів. Ці системи пов’язані між собою і взаємодіють з іншими інженерними системами будівлі.

Тобто зараз можна певною мірою говорити про надання системам протипожежного захисту інтелектуальних властивостей.

Звісно, це не скасовує чіткого дотримання правил пожежної безпеки. Проте наявність технічних засобів моніторингу, оповіщення, сигналізації та реагування дає змогу значно зменшити вірогідність виникнення пожежі або швидко знешкодити загоряння.

Compass Engineering на власні очі спостерігав еволюцію цих рішень. Нашу кваліфікацію і спроможність виконувати роботи протипожежного призначення підтверджено відповідною ліцензією (ДСНС) та безпосередньо практикою. Десятки реалізованих проектів допомогли вибудувати власний підхід та архітектуру рішення.


Наш підхід


1. Проектування. Розбудову протипожежної системи ми починаємо з проектування на підставі завдання на проектування, яке замовник може розробити самостійно або доручити нам. Спеціалісти компанії в разі потреби проводять обстеження об’єкта й отримують необхідні вихідні дані для проектування.

2. Перевірка в експертній організації. Розроблена проектна документація підлягає експертизі в експертній організації. Замовником експертизи може бути безпосередньо сам замовник будівництва. За його дорученням ці функції ми можемо взяти на себе. У будь-якому разі Compass Engineering забезпечує інженерний супровід цього процесу до отримання позитивного експертного звіту.

3. Впровадження «під ключ». Компанія має необхідну матеріально-технічну базу та кваліфікований персонал для реалізації проекту, що передбачає: поставку обладнання й матеріалів, виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт згідно з проектною документацією, проведення комплексних випробувань та участь у складі комісії з перевірки відповідності систем протипожежного захисту під час введення в експлуатацію.

4. Обслуговування. Compass Engineering здійснює обслуговування систем протипожежного захисту – як побудованих власними силами, так і вже наявних, таких, що перебувають в експлуатації замовника. Нашу здатність виконувати роботи з підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного призначення підтверджено ліцензією згідно з НАПБ Б.07.016.


Архітектура рішення


Обов’язковими складниками комплексу систем протипожежного захисту, які ми рекомендуємо замовникам, є:

 • автоматичні системи пожежогасіння (АСПГ);
 • автономні системи пожежогасіння локального застосування (СПГа);
 • системи пожежної сигналізації (СПС);
 • системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей (СО);
 • системи протидимного захисту (СПДЗ);
 • системи централізованого пожежного спостерігання (СЦПС).

А де ж інтелект?


Ефективний контроль і керування складниками комплексу неможливі без інтеграції. Крім того, протипожежний захист має, так би мовити, співпрацювати з іншими інженерними системами будівлі. Взаємозбагачення, яке досягається за рахунок інтеграції, сприяє кращому реагуванню на інциденти та мінімізує збитки.

Взаємозв’язок вирішується за рахунок впровадження системи диспетчеризації, яка забезпечує:

 • графічне і текстове відображення інформації щодо стану та зміни режимів роботи систем протипожежного призначення й інших систем, пов’язаних із забезпеченням безпеки на об’єкті в разі виникнення пожежі;
 • дистанційне управління системами протипожежного призначення;
 • документування та реєстрування усіх подій і ситуацій, які виникають у системах;
 • розмежування доступу персоналу до програмних комплексів на кілька рівнів.

До складу системи диспетчеризації входять:

 • сервер (сервери) вводу-виводу інформаційних потоків;
 • програмні комплекси забезпечення функціонування;
 • мережа й устаткування збору і передачі інформації від приладів систем та устаткування;
 • автоматизоване робоче місце оперативно-чергового персоналу з пожежної безпеки об’єкта.

Отже, як бачите, протипожежний захист потребує уваги та професійного виконання відповідних систем.

Спеціалісти Compass Engineering закликають вас берегти себе та своє майно.


Щоб отримати консультацію, звертайтеся за е-адресою:

info@compass-engineering.com.ua