Маєте питання?
У нас є відповідь!
СУЧАСНІ СИСТЕМИ
Ви тримаєте руку на пульсі і формуєте комплекс послуг відповідно до потреб пацієнтів.

Ми вишукуємо найкраще зі світу технологій, перевіряємо на практиці й доповнюємо власними розробками. Досвід дає нам змогу вдосконалювати комплексні високотехнологічні рішення, у яких потрібно поєднувати продукти різних виробників.
ІНТЕГРАЦІЯ З ГАЛУЗЕВИМИ БІЗНЕС-ЗАСТОСУНКАМИ
Ви знаєте, як керувати медичним закладом, і використовуєте галузеві інформаційні системи, які враховують специфіку вашої діяльності.

Ми знаємо, як забезпечити роботу бізнес-застосунків на інфраструктурному рівні, підтримати безперервність і безпечність процесів та взаємодію різних систем між собою.
ПРОФЕСІЙНІ ПОСЛУГИ
Як медична установа і суб'єкт економіки ви дбаєте про якість лікування та прибутковість у динамічному середовищі.

Як ІТ-архітектор ми надаємо повний цикл послуг з одних рук, розглядаємо ІТ-інфраструктуру як єдине ціле та перетворюємо її на трамплін вашого подальшого успіху.
КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ
І ПРИВАТНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Compass Engineering створює здоровий технологічний ландшафт медичних закладів, використовуючи комплексний підхід до розбудови інженерної та ІТ-інфраструктури

КОМПОНЕНТИ РІШЕННЯ:
МЕДИЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА
Упроваджуємо єдину систему управління діяльністю медичного закладу, яка охоплює такі процеси:

 • Ведення електронної медичної карти для централізованого зберігання інформації про пацієнта.
 • Зручне введення даних з технологією деревоподібних шаблонів за допомогою редактора шаблонів документів.
 • Ефективне планування й управління потоком пацієнтів у цифровому розкладі.
 • Безпечне управління грошовими потоками і контроль фінансів у модулі «Послуги та оплати».
 • Автоматизація збору, оброблення й аналізу даних, отриманих у лабораторії.
 • Інтеграція з діагностичним обладнанням.
 • Зберігання та швидке оброблення медичних зображень і відео.
 • Оперативний доступ до аналітичних і статистичних даних за допомогою модуля «Звіти та фінанси».

Забезпечуємо:

 • Систематизацію роботи медичного закладу.
 • Гармонійну співпрацю персоналу.
 • Упровадження контролю за процесом лікування.
 • Можливість швидко отримати потрібну інформацію.
 • Підвищення якості обслуговування пацієнтів.
 • Захист і безпеку даних.

Локально-обчислювальна мережа
Забезпечуємо:

Доступ до інтернету й мультимедійних сервісів.

 • Відеоконференцзв'язок.
 • Підключення кінцевих пристроїв.
 • Спільне функціонування сервісів інформаційних технологій, автоматизованих систем і систем управління.
 • Надійне та відмовостійке функціонування ІТ-сервісів, автоматизованих систем і систем управління.
 • Мультисервісність, передачу різних типів даних з підтримкою механізмів класифікації та пріоритизації трафіку.
 • Захист мережі.

Упроваджуємо активне мережне обладнання, зокрема комутатори, маршрутизатори, обладнання мережного захисту.

Створюємо централізовані системи мережного управління та моніторингу.

Системи обробки і зберігання даних
Забезпечуємо безперервне функціонування виробничих, системних і технологічних сервісів медичних закладів з дотриманням необхідного рівня якості обслуговування.

Упроваджуємо:

 • Сервери широкого кола призначення, такі як: контролю доступу, керування відеоспостереженням, файлові, баз даних, додатків, віртуалізації, контролери домену, поштові, друку, проксі, WEB, керування мережним та антивірусним захистом та інші.
 • Системи високонадійного зберігання баз даних і бізнес-застосунків (ERP, процесінг, білінг та ін.), записів відеоспостереження, архівів тощо.
 • Платформи віртуалізації ресурсів серверів, систем зберігання даних і мереж.
 • Хмарні рішення і сервіси: локальні, публічні, гібридні.
 • Системи резервного копіювання та відновлення даних.

СИСТЕМА БЕЗДРОТОВОГО ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ (БЕЗШОВНИЙ WI-FI)
Забезпечуємо:

 • Бездротовий доступ до мережі інтернет.
 • Гостьовий бездротовий доступ пацієнтів.
 • Доступ персоналу до внутрішньої інформаційної мережі.
 • Збір маркетингових та аналітичних даних.

Використовуємо радіорозвідку і радіопланування для якісного й безшовного покриття мережею Wi-Fi усієї території закладу.

Уміємо працювати в найскладніших (радіонепроникність стін, екрануючі матеріали, високі стелі) та обмежувальних (об'єкти історичної та культурної цінності тощо) умовах.

  Уніфіковані комунікації
  • Здійснюємо радіофікацію згідно з будівельними нормами і стандартами.
  • Створюємо систему зв'язку на базі цифрової АТС та IP-телефонії.
  • Створюємо системи уніфікованих комунікацій для медичного закладу.
  • Постачаємо обладнання – телефони для рецепцій, робочих місць медичного персоналу, колективного користування у вестибюлях, у кабіні або під акустичним ковпаком.
  • Забезпечуємо зв'язок для екстрених випадків.

  Аудіовізуальні комплекси
  Забезпечуємо:

  • Аудіовізуальний супровід для проведення заходів, озвучування і відображення відеоінформації в зонах загального користування, фойє лікувального закладу.
  • Відображення реклами, візуальне оповіщення суспільної та службової інформації, новин, погоди.
  • Звукове мовлення фонової музики й оголошень, кероване з єдиного центру.

  Створюємо системи:

  • Аудіовізуального забезпечення конференц-залів.
  • Інформаційного оповіщення, відображення рекламної та службової інформації і фонового озвучування.
  • Телемедицини.
      СТРУКТУРОВАНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ ТА КАБЕЛЕТРИМАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ
      Досягаємо:
      • Необхідної швидкості передачі даних.
      • Зменшення затрат на адміністрування.
      • Зниження ризику втрати і розкрадання інформації.
      • Мінімізації часу простою під час виникнення неполадок.
      Створюємо:
      • Транспортне середовище передачі даних для всіх IT-сервісів медичного закладу (комп'ютерна/телефонна мережа, системи безпеки, телебачення, аудіовізуальний комплекс тощо).
      • Доступ до зовнішніх і внутрішніх інформаційних ресурсів та сервісів.
         Адресна пожежна сигналізація, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією
         Забезпечуємо:

         • Запобігання пожежам в усіх приміщеннях лікувального закладу (окрім санвузлів).
         • Попередження персоналу та відвідувачів у разі виникнення пожежі.
         • Інтеграцію з системами контролю доступу та відеоспостереження.
         • Оповіщення персоналу та відвідувачів у разі виникнення пожежі.
         • Автоматичне пожежогасіння у спеціалізованих приміщеннях (серверні, комутаційні, електрощитові, апаратні).
         • Інтеграцію з іншими системами в межах охоронних комплексів.
         • Видалення продуктів горіння та вогнегасної речовини.

         Створюємо:

         • Системи пожежної сигналізації.
         • Системи оповіщення.
         • Автоматичні системи газового пожежогасіння (АСПГ).
         • Системи газовидалення.
             ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА СИГНАЛІЗАЦІЇ
             Захищаємо спокій та майно відповідно до будівельних норм і стандартів. Використовуємо надсучасне обладнання й інформаційні системи для:

             • Охорони пацієнтів, відвідувачів та їхнього особистого майна.
             • Захисту майна медичного закладу від руйнівних дій (крадіжок, псування, вандалізму).
             • Захисту території та забезпечення спокою на охоронному периметрі.
             • Оповіщення пацієнтів, персоналу і сторонніх зовнішніх служб охорони.
             • Санкціонованого доступу до приміщень та стоянок автотранспорту.

             Упроваджуємо:

             • Системи відеоспостереження.
             • Системи охоронно-тривожної сигналізації.
             • Системи контролю доступу.
             • Системи охорони периметра.
             • Інтелектуальні системи пошуку, аналізу та розпізнавання.
                  СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РІШЕННЯ
                  Система внутрішнього зв'язку будівлі

                  Комплекс аудіозасобів для виклику персоналу медичного закладу у межах будівлі.
                  Адресна система виклику біля ліжок дає змогу здійснювати виклик медичного персоналу малорухомими пацієнтами безпосередньо з ліжка у палаті закладу.

                  Система управління чергами

                  Програмно-технічний комплекс, який допомагає автоматизувати запис пацієнтів на прийом, а також здійснювати онлайн-запис. Рішення позбавляє пацієнтів необхідності очікувати на прийом у поліклініці чи лікарні та зменшує поширення інфекції під час контакту пацієнтів між собою.

                  Автоінформатор

                  Програмне рішення, завдяки якому можна організувати масове й оперативне автообдзвонювання необмеженої кількості пацієнтів з метою інформування, залучення або збору зворотного зв'язку. Рішення дає можливість створювати акустичну базу голосових повідомлень, формувати повідомлення за визначеними правилами, зокрема на основі оцінювання попередніх звернень, здійснювати обдзвонювання, збирати статистику та реакції абонентів, повідомляти про помилки.
                        Автоматизація та диспетчеризація інженерних систем
                        Зводимо управління всіма інженерними системами в єдиний центр та автоматизуємо централізований контроль щодо відхилень.

                        Досягаємо:

                        • Безперервності контролю й незалежності від «людського чинника».
                        • Оперативного запобігання аварійним ситуаціям і своєчасного їх виявлення, зниження наслідків аварій.
                        • Підвищення напрацювання на відмову.
                        • Оперативності в реагуванні на аварійні та передаварійні стани інженерного обладнання, плануванні профілактичних ремонтів.
                        • Зменшення кількості обслуговувального персоналу.
                        • Енергозбереження за рахунок оптимального управління інженерним обладнанням.
                        • Збільшення рівня комфорту і безпеки.
                               Електричні мережі та обладнання
                               Cтворюємо:

                               • Системи електропостачання.
                               • Системи внутрішнього електроосвітлення.
                               • Електроінсталяції.
                               • Системи електробезпеки.
                               • Системи безперебійного живлення.

                               Забезпечуємо:

                               • Цілодобову та безперешкодну роботу клінічних і лікарняних блоків, коштовного й відповідального обладнання.
                               • Нормований рівень освітленості у приміщеннях лікувального закладу з дотриманням сучасних вимог з енергоефективності.
                               • Надійний захист співробітників і пацієнтів лікувального закладу, коштовного медичного, інженерного та телекомунікаційного обладнання.
                               • Відповідність лікувального закладу державним вимогам з правил безпеки та іншим нормативно-технічним вимогам.
                               • Електроживлення в аварійному режимі до моменту відновлення електроживлення.
                               • Централізований контроль основних параметрів живлення та стану обладнання.
                                       Технологічні партнери Compass Engineering
                                       Рішення, які відповідають потребам медичних закладів
                                       ПРИКЛАДИ РЕАЛІЗОВАНИХ ПРОЄКТІВ
                                       Дізнайтесь, як працюють технології,
                                       орієнтовані на людей
                                       4-та міська клінічна лікарня, терапевтичний та урологічний корпуси
                                       Дирекція підприємства, що будується, Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь
                                       4-та міська клінічна лікарня розпочала капітальний ремонт терапевтичного корпусу та прибудови урологічного корпусу в 2020 році. У розрізі інженерної та ІТ-інфраструктури модернізації підлягали всі ключові підсистеми. Також передбачалося впровадження АІС «Клініка». Реалізацію проєкту ускладнювало те, що лікарня не могла повністю відмовитися від застарілої, уже використовуваної інфраструктури. Так, наприклад, для первинного підключення зовнішніх ліній зв'язку необхідно було використовувати наявний міжмережний екран з подальшою передачею даних на комутатори нової інфраструктури.

                                       Попри помітне ускладнення архітектури, фахівцям Compass Engineering вдалося забезпечити необхідні параметри якості зв'язку за рахунок налаштувань міжмережного екрана. У результаті створено уніфіковане рішення, яке повністю інтегровано зі стороннім обладнанням і підтримує роботу АІС.

                                       До складу рішення ввійшли такі підсистеми: СКС, МПД, СЗОД, телефонізація, інженерна інфраструктура ЦОД, Wi-Fi і МІС.

                                       У проєкті використано рішення таких виробників: НРЕ, Aruba, Cisco, АРС, МІС – розробка Об'єднаного інституту проблем інформатики Національної академії наук Білорусі.

                                       РНПЦ «Кардіологія» (1-ша черга)
                                       Дирекція підприємства, що будується, Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь
                                       РНПЦ «Кардіологія» був першим об'єктом, де фахівці Compass Engineering реалізували програмно-апаратний комплекс під ключ. Визначальною особливістю на етапі проєктування стала необхідність перенесення серверної, оскільки приміщення, виділене під ці потреби, не відповідало сучасним вимогам. У процесі консультацій інженерам компанії вдалося обгрунтувати і донести до замовника доцільність перенесення серверної та оснащення приміщення необхідними системами охолодження, вентиляції та ін., щоб забезпечити безперервну роботу обладнання.

                                       Також у кардіології реалізовано систему відеоконференцзв'язку на базі Cisco TelePresence SX80, яка забезпечує спільну роботу лікарів за допомогою якісного відеозв'язку.

                                       Загалом до складу комплексного рішення увійшли такі підсистеми: СКС, МПД, СЗОД, телефонізація, інженерна інфраструктура ЦОД, Wi-Fi, МІС.

                                       У проєкті використано рішення таких виробників: Cisco, EMC, APC, HP, ПО МІС – розробка Об'єднаного інституту проблем інформатики Національної академії наук Білорусі.

                                       20-та поліклініка, м. Мінськ
                                       Реконструкція будівлі 20-ї поліклініки і впровадження сучасної МІС «WEB-поліклініка», розробленої фахівцями Compass Engineering спільно з Національною академією наук Республіки Білорусь, ознаменувалися значною економією бюджету. За рахунок використання 100 тонких клієнтів в інфраструктурі призначеного для користувача рівня вдалося оптимізувати простір і бюджет на $ 150 000. Також використання тонких клієнтів позитивно позначилося на енергоспоживанні й оптимізувало трудовитрати системних адміністраторів з обслуговування та управління парком устаткування.

                                       Ще однією інновацією, реалізованою в 20-й поліклініці, було мобільне робоче місце лікаря. Завдяки йому свій традиційний обхід лікар став здійснювати з планшетом, інтегрованим з базою даних. Це дало лікареві змогу, з одного боку, бачити історію хвороби, а з іншого – оперативно призначати лікування, видавати рецепти і направлення.

                                       Загалом Compass Engineering виконував на об'єкті весь комплекс робіт від супроводу проєктування до постачання устаткування і пуско-налагоджувальних робіт.

                                       До складу проєкту увійшли такі підсистеми: СКС, СЗОД, МПД, ІІ, ПТК «Електронна черга», інфокіоск «Автоінформатор», АРМ (автоматизоване робоче місце) лікаря і молодшого медичного персоналу, СВН.

                                       У проєкті використано рішення таких виробників: НРЕ, Aruba, Cisco, APC, ПЗ «WEB-поліклініка» – розробка Об'єднаного інституту проблем інформатики Національної академії наук Білорусі.

                                       1-й корпус Мінського міського клінічного онкологічного диспансеру
                                       Дирекція підприємства, що будується, Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь
                                       Особливістю роботи фахівців Compass Engineering у складі групи компаній «Октава Капітал» під час створення першого корпусу диспансеру були стислі терміни. Протягом одного місяця 2017 року необхідно було виконати весь комплекс робіт зі створення інженерної та ІТ-інфраструктури.

                                       Ключова складність полягала в забезпеченні вимог щодо рівня сигналу бездротової мережі й роботи системи виклику медперсоналу в умовах захищених приміщень, екранованих олов'яними листами і призначених для розміщення пацієнтів після хіміотерапії та опромінення. Ситуацію погіршували потоки трафіку, які генеруються томографами й діагностичним обладнанням. Завдяки якісній радіорозвідці вдалося правильно розставити точки доступу й досягти працездатності.

                                       До складу рішення ввійшли такі підсистеми: СКС, МПД, СЗОД, телефонія, інженерна інфраструктура ЦОД, палатна сигналізація, спеціалізована система Wi-Fi-телефонії (лікар-пацієнт), МІС.

                                       У проєкті використано рішення таких виробників: Fibrain, Cisco, EMC, APC, Ascom, ПЗ МІС – розробка Об'єднаного інституту проблем інформатики Національної академії наук Білорусі.

                                       2-й корпус Мінського міського клінічного онкологічного диспансеру
                                       Дирекція підприємства, що будується, Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь
                                       У другому корпусі онкологічного диспансеру, крім базових інженерних та ІТ-систем, Compass Engineering реалізовано систему телемедицини і телеприсутності в чотирьох операційних.

                                       Унікальний комплекс, побудований із застосуванням камер високої роздільної здатності, дає змогу транслювати перебіг виконання операції в рамках програм навчання студентів та обміну досвідом, а також збирати консиліум для консультацій щодо складних випадків.

                                       Одночасно в сесії можуть брати участь п'ятеро лікарів, які перебувають у різних точках світу, що в низці випадків допомагає уникнути транспортування хворого. Кожна операція може бути записана і в подальшому використана як наочний навчальний посібник.

                                       До складу рішення увійшли такі підсистеми: СКС, МПД, СЗОД, телефонія, інженерна інфраструктура ЦОД, палатна сигналізація, спеціалізована система Wi-Fi-телефонії (лікар-пацієнт), МІС.

                                       У проєкті використано рішення таких виробників: Cisco, EMC, APC, Ascom, Хоспіталтехнік, ПЗ МІС – розробка Об'єднаного інституту проблем інформатики Національної академії наук Білорусі.
                                       6-та поліклініка, м. Мінськ
                                       УКБ Ленінського району м. Мінськ
                                       Капітальний ремонт із модернізацією будівлі поліклініки по вул. Ульяновська, 5 в м. Мінську почався з проєктування відповідно до завдань реалізації МІС «WEB-поліклініка», розробленої фахівцями Compass Engineering спільно з Національною академією наук Республіки Білорусь. Розгортання інформаційної системи потребувало значної заміни інженерної та ІТ-інфраструктури поліклініки.

                                       До складу рішення ввійшли такі підсистеми: СКС, СЗОД, МПД, ІІ, СВН.

                                       У проєкті використано рішення таких виробників: НРЕ, Aruba, Cisco, APC, ПЗ «WEB-поліклініка» – розробка Об'єднаного інституту проблем інформатики Національної академії наук Білорусі.
                                       РНПЦ «Трансфузіологія» (1-ша черга)
                                       Дирекція підприємства, що будується, Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь
                                       Проєктування об'єкта почалося в 2015 році. Ключове значення під час модернізації РНПЦ «Трансфузіологія» відіграла необхідність привести ІТ-інфраструктуру у відповідність до вимог специфічної інформаційної системи, пов'язаної із забором і зберіганням крові, а також забезпечити узгодженість із холодильним обладнанням, у якому зберігалися зразки.

                                       Для забезпечення обліку та мінімізації впливу людського чинника при адмініструванні процесів забору та зберігання крові фахівці Compass Engineering у складі групи компаній «Октава Капітал» запропонували штрих-кодування і використання rfid-міток. Дані штрих-кодування автоматично заносилися в інформаційну систему, а rfid-мітки сприяли упорядкуванню й орієнтації персоналу серед зразків у холодильному обладнанні.

                                       До складу рішення ввійшли такі підсистеми: СКС, МПД, СЗОД, телефонізація, АСУ, інженерна інфраструктура ЦОД, МІС.

                                       У проєкті використано рішення таких виробників: Cisco, HPE, APC, ПЗ МІС «Донор».
                                       Неврологічні корпуси і пологовий будинок закладу охорони здоров'я «5-та міська клінічна лікарня»
                                       Дирекція підприємства, що будується, Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь
                                       Будівництво неврологічних корпусів 5-ї міської клінічної лікарні припало на початок пандемії. Замовник форсував реалізацію проєкту, оскільки установу перепрофілювали під прийом хворих на COVID-19. Лише завдяки величезному досвіду Compass Engineering у побудові та впровадженні ІТ-систем для медичних об'єктів удалося мінімізувати терміни проєктування і реалізації в 2,5 раза. Інженери компанії підготували інфраструктуру для АІС «Клініка» в розрізі потреб лікарні, таких як бухгалтерія, телефонія, Wi-Fi, відеоконференцзв'язок, забезпечили інтеграцію з медичним обладнанням і допомогли Національній академії наук зробити сполучення АІС з цим обладнанням.

                                       До складу рішення ввійшли такі підсистеми: СКС, МПД, СЗОД, система відеоспостереження, система відеоконференцзв'язку, телефонізація, МІС.

                                       У проєкті використано рішення таких виробників: Cisco, Aruba, HPE, APC, ПЗ МІС – розробка Об'єднаного інституту проблем інформатики Національної академії наук Білорусі.
                                       Дозвольте нам підсилити ваш бізнес завдяки потужним можливостям автоматизації!
                                       Ми піклуємося про

                                       ваших даних
                                       Виконуємо роль
                                       ІТ-архітектора та забезпечуємо повний цикл реалізації проєктів з одних рук

                                       Маємо значний міжнародний досвід роботи як з державними, так і з приватними медичними закладами у складі групи компаній «Октава Капітал»

                                       ЧОМУ ЗАМОВНИКИ ОБИРАЮТЬ COMPASS ENGINEERING
                                       Глибоко розуміємо специфіку роботи медичних закладів, співпрацюємо зі службами експлуатації та розробниками ПЗ для кастомізації рішень з огляду на індивідуальні особливості замовників

                                       Володіємо всіма ліцензіями та сертифікатами, необхідними для модернізації або побудови медичних установ з нуля
                                       ПОЗНАЙОМТЕСЯ З КОМПЛЕКСНИМИ РІШЕННЯМИ ДЛЯ ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ
                                       ПРОМИСЛОВІСТЬ
                                       ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
                                       СФЕРА
                                       ГОСТИННОСТІ
                                       ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА
                                       НЕРУХОМІСТЬ
                                       ФІНАНСОВИЙ
                                       СЕКТОР
                                       ДЕРЖАВНИЙ
                                       СЕКТОР
                                       «КОМПАС ІНЖЕНІРИНГ» (далі також – «Компанія») вважає своїм обов'язком захищати конфіденційність та недоторканість наданої їй інформації. У зв'язку з цим Компанія зобов'язується забезпечити необхідний захист і належне використання персональних даних (також – "персонально ідентифікована інформація" або "ПІІ"), що отримується через веб-сайти Компанії.

                                       Як правило, ми збираємо тільки ті персональні дані, які користувачі наших веб-сайтів надають нам у добровільному порядку, з метою надання їм інформації та (або) послуг або інформування їх про наявні можливості працевлаштування. Просимо уважно ознайомитися з цією Політикою конфіденційності Компанії (далі – "Політика конфіденційності"), щоб отримати більш повне уявлення про прийнятий в Компанії порядок збирання, використання, передачі та захисту отриманих персональних даних.

                                       1. Інформація, яку ми збираємо
                                       2. Правові підстави для використання отриманих персональних даних
                                       3. Ваші права
                                       4. Інформаційна безпека та збереження даних
                                       5. Автоматичний збір персональних даних
                                       5.1. Технологія cookies
                                       5.2. IP-адреса
                                       5.3. Інтернет-сервіс Google Analytics
                                       5.4. Веб-маяки (технологія веб-маяка)
                                       5.5. Віджети та додатки в соціальних медіа
                                       6. Обмін і передача персональних даних, що можуть бути ідентифіковані
                                       7. Діти
                                       8. Можливість вибору
                                       9. Посилання на інші веб-сайти
                                       10. Зміни, що вносяться до Політики конфіденційності
                                       11. Питання щодо положень прийнятої політики і заходів щодо її дотримання

                                       1. Інформація, яку ми збираємо

                                       Ми отримуємо персональні дані про Вас, якщо ви надаєте їх нам за власним бажанням – наприклад, для того, щоб відправити повідомлення на поштові скриньки або зареєструватися з метою отримання тих чи інших послуг. У деяких випадках Компанія вже може мати надані вами персональні дані (наприклад, якщо ви є колишнім працівником Компанії). Коли ви проходите реєстрацію або направляєте до Компанії персональні дані, ми будемо використовувати ці дані відповідно до цієї Політики конфіденційності. Ваші персональні дані не використовується в будь-яких інших цілях, за винятком випадків, коли ми отримуємо від Вас дозвіл на їх використання в інших цілях або коли таке використання потрібне в обов'язковому порядку або допускається законом або професійними стандартами.

                                       В окремих випадках, коли ви реєструєтесь для отримання певних послуг, ми збережемо – тимчасово – вашу електронну адресу до моменту отримання підтвердження інформації, яку ви повідомили нам по електронній пошті.

                                       2. Правові підстави для використання отриманих персональних даних

                                       Як правило, Компанія проводить збір тільки тих персональних даних, які необхідні для виконання вашого запиту. Якщо у нас виникне необхідність отримати додаткові відомості, вам буде повідомлено про це під час збору даних.

                                       З метою дотримання вимог чинного законодавства, яке дозволяє нам обробляти персональні дані за умови, що у нас є для цього законні підстави, ми будемо керуватися однією з таких умов обробки:

                                       • Виконання договору: обробка Ваших персональних даних необхідна для виконання наших зобов'язань за договором;
                                       • Встановлений законом обов'язок: ми зобов'язані обробляти ваші персональні дані з метою виконання встановленого законом обов'язку, наприклад, зберігання записів для цілей оподаткування або надання інформації тому чи іншому державному або правоохоронному органу;
                                       • Законні інтереси: в окремих випадках ми будемо обробляти інформацію про Вас, коли така обробка входить до сфери наших законних інтересів в процесі ведення законної діяльності і яка необхідна для її подальшого ведення, за умови, що подібна обробка інформації не порушує ваші інтереси; або
                                       • Ваша згода: ми можемо запитати у Вас індивідуальну згоду на обробку того чи іншого блоку Ваших персональних даних, при цьому обробка Ваших персональних даних буде проводитися лише за умови отримання Вашої згоди. Ви маєте право будь-коли відкликати свою згоду, звернувшись до Компанії за адресою info@compass-engineering.com.ua та вказавши мету, з якою ваші контактні дані були нам надані.

                                       Прикладами згаданих вище законних інтересів є:

                                       • Надання інформації та (або) послуг особам, які відвідують наш веб-сайт, або інформування про наявні можливості працевлаштування.
                                       • Запобігання шахрайства або злочинної діяльності та захист наших ІТ-систем.
                                       • Збереження індивідуальних налаштувань і параметрів користувачів наших веб-сайтів, а також поліпшення функціональних характеристик і підвищення ефективності веб-сайтів Компанії.
                                       • Здійснення маркетингової діяльності та аналіз її результатів.
                                       • Виконання наших зобов'язань в сфері корпоративної та соціальної відповідальності.
                                       • Дотримання вимог законодавства та розпоряджень регулюючих органів.
                                       • Передача персональних даних іншим пов'язаним компаніям для цілей здійснення внутрішньої адміністративної діяльності, як зазначено в Розділі 2.1. цієї Політики конфіденційності.

                                       3. Ваші права

                                       При обробці Компанією Ваших персональних даних ви маєте такі права:

                                       • Доступ і виправлення неточностей: Ви маєте право на доступ до своєїх персональних даних. Документ, на підставі якого такий доступ надається, називається «Запит суб'єкта персональних даних на отримання доступу». Якщо надання вам персональних даних передбачено вимогами чинного законодавства, такі дані будуть надані вам безкоштовно. До надання вам персональних даних ми можемо запросити у Вас надати підтвердження особи і необхідний обсяг відомостей про характер взаємодії між нами, на підставі яких ми зможемо ідентифікувати ваші персональні дані. Якщо ваші персональні дані, які зберігається у нас, некоректні, Ви маєте право звернутися до нас із запитом про виправлення неточностей.
                                       • Незгода з обробкою: Ви маєте право заявити про свою незгоду з обробкою Ваших персональних даних, якщо ми, на вашу думку, не маємо права в подальшому їх використовувати.
                                       • Інші права: Ви маєте право вимагати видалення Ваших персональних даних, якщо вважаєте, що термін їх зберігання невиправдано перевищено, а також - за певних обставинах - вимагати, щоб їх обробка проводилася в обмеженому обсязі, і (або) отримувати інформацію про Ваші персональні дані, які ми зберігаємо в електронному вигляді.

                                       Ви можете направити запит і реалізувати перераховані вище права, зв'язавшись з Компанією за адресою info@compass-engineering.com.ua і вказавши мету, з якою надали нам свої контактні дані, а ми зі свого боку докладемо всіх можливих для реалізації зусиль для виконання вашого запиту за умови, що він не суперечить чинному законодавству і професійним стандартам.

                                       4. Інформаційна безпека і збереження даних

                                       В Компанії прийняті і діють заходи та політика забезпечення безпеки, покликані захистити персональні дані від втрати, несанкціонованого використання, модифікації або видалення. Разом з тим, у світлі всіх існуючих загроз інформаційної безпеки надати абсолютну гарантію збереження персональних даних неможливо, навіть незважаючи на всі зусилля, які Компанія докладатиме. Зі свого боку ми робимо все можливе для того, щоб доступ до Ваших персональних даних мали тільки ті особи, яким він необхідний для виконання службових обов'язків. Особи, які мають доступ до персональних даних, зобов'язані дотримуватися їх конфіденційності.

                                       Ми намагаємося зберігати персональні дані протягом лише того періоду часу, протягом якого вони необхідні нам для:

                                       а) виконання запитів особи, або,
                                       б) виконання вимог законодавства, регулюючих органів, внутрішньої адміністративної діяльності або внутрішньої політики,
                                       в) або до моменту, коли така особа звертається до нас із запитом про видалення таких даних.

                                       Термін зберігання таких даних буде залежати від конкретних подій і обставин, з урахуванням яких проводився збір інформації, однак відповідно до вимог підпунктів а) - в) вище персональні дані будуть зберігатися не довше, ніж належить, відповідно до застосовуваного законодавства.

                                       5. Автоматичний збір персональних даних

                                       У деяких випадках Компанія та провайдери послуг, з якими вона працює, використовують технологію cookies, веб-маяки та інші технології для автоматичного збору окремих видів інформації під час вашого онлайн-відвідування сайтів Компанії або в процесі обміну з вами електронними повідомленнями. Збір такої інформації дозволяє нам зберігати індивідуальні налаштування та параметри користувачів наших веб-сайтів, покращити функціональні характеристики веб-сайтів Компанії, зробити їх більш зручними для користувачів і в цілому підвищити їх ефективність, а також оцінити продуктивність нашої маркетингової діяльності.

                                       5.1. IP-адреса

                                       IP-адреса являє собою номер, що присвоюється вашому комп'ютеру при кожному виході в інтернет. Він дозволяє комп'ютерам і серверам розпізнати один одного і обмінюватися інформацією. IP-адреси відвідувачів наших сайтів будуть використовуватися для цілей інформаційної безпеки та діагностики системи. У більшості випадків така інформація буде використана в агрегованому вигляді для проведення аналізу тенденцій використання сайтів та їх ефективності.

                                       5.2. Технологія cookies

                                       Зазвичай Cookie являє собою файл, що розміщується на Вашому комп'ютері або пристрої, що підключений до інтернету, кожен раз, коли ви заходите на наш сайт. Це дозволяє сайту запам'ятати ваш комп'ютер або пристрій. Крім того, технологія cookies може використовуватися і в інших цілях.

                                       Інформаційний банер, що з'являється на деяких з наших веб-сайтів, буде запитувати вашу згоду на збір cookies. Нижче наводиться опис категорій cookies, які збираються на наших веб-сайтах, і опис впливу Вашої згоди на роботу деяких елементів сайтів в ході їх використання:

                                       • Обов'язково необхідні cookie: Обов'язково необхідні cookie потрібні для пересування користувачів сайтом і використання його елементів, таких як вхід в захищені розділи сайту. Ці файли cookie повинні бути активовані. В іншому випадку сайт не буде функціонувати належним чином.
                                       • Експлуатаційні файли cookie: Експлуатаційні файли cookie використовуються для збору інформації з метою поліпшення роботи сайту. Ви можете управляти своєю згодою на використання експлуатаційних файлів cookie за допомогою банера cookie, або налаштувавши Ваш браузер (зазвичай це можливо через меню браузера «Інструменти і переваги») на відхилення файлів cookie.
                                       • Функціональні файли cookie: Функціональні файли cookie використовуються, щоб відстежувати вподобання користувача, і залежно від них змінюють роботу або зовнішній вигляд сайту. Ви можете відмовитися від використання цих файлів cookie, але це вплине на вашу взаємодію з сайтом, і вам може знадобитися повторно вибирати деякі параметри при кожному відвідуванні сайту. Ви можете управляти своєю згодою на використання функціональних файлів cookie за допомогою банера cookie, або налаштувавши ваш браузер (зазвичай це можливо через меню браузера «Інструменти і переваги») на відхилення файлів cookie.
                                       • Цільові або рекламні файли cookie: Цільові файли cookie використовуються для відображення вмісту сайтів відповідно до Ваших інтересів. Вони також можуть використовуватися для обмеження кількості показів деяких маркетингових матеріалів, а також для оцінки їх ефективності. Якщо Ви не надасте згоду на використання цільових файлів cookie, Ваш комп'ютер або пристрій з виходом в інтернет не буде відслідковуватися в рекламних цілях.
                                       • Файли cookie соціальних мереж: Файли cookie соціальних мереж налаштовуються для доданих на веб-сайт служб соціальних мереж, які дозволяють вам ділитися нашими матеріалами з друзями та іншими користувачами. Такі файли здатні відстежувати ваші дії в браузері на інших веб-сайтах і збирати дані про Ваші вподобання. Це може вплинути на матеріали і повідомлення, які ви бачите на інших веб-сайтах, що відвідуєте. Якщо Ви не схвалите використання цих файлів cookie, то, можливо, ви не зможете використовувати такі інструменти обміну матеріалами або вони не будуть відображатися для Вас.

                                       Ви можете управляти своєю згодою на використання цільових файлів cookie за допомогою банера cookie, або налаштувавши Ваш браузер (зазвичай це можливо через меню браузера «Інструменти і переваги») на відхилення файлів cookie.

                                       Незважаючи на те, що більшість браузерів приймають cookies автоматично, ви можете налаштувати свій браузер таким чином, щоб тільки ви вирішували, чи прийняти cookie-файл або ж заблокувати його (див. Меню «Інструменти» або «Налаштування» вашого браузера). Видалити cookie-файли зі свого пристрою ви можете в будь-який час. При цьому необхідно пам'ятати, що, якщо ви не приймаєте cookies, деякі функції сайту можуть бути втрачені.

                                       Більш детальну інформацію про управління cookies можна знайти в довідковому файлі вашого браузера або на спеціалізованих сайтах, наприклад www.allaboutcookies.org.

                                       Ви можете більш детально ознайомитись із списком видів cookies, що використовуються на наших веб-сайтах за посиланням.

                                       Інструменти та віджети сторонніх розробників будуть час від часу використовуватися на наших індивідуальних веб-сторінках з метою надання онлайн-відвідувачам додаткових можливостей. У цьому випадку на вашому пристрої будуть розміщуватися cookie-файл, який зробить більш зручним використання інструментів і віджетів та належним чином відобразить на наших веб-сторінках процес вашого спілкування з іншими користувачами.

                                       Самі по собі cookies не повідомляють нам вашу електронну адресу і не ідентифікують Вас будь-яким іншим чином. У своїх аналітичних звітах ми будемо використовувати інші ідентифікатори, в тому числі IP-адреси, але тільки для цілей визначення кількості унікальних користувачі наших веб-сайтів і збору інформації про їх географічне розташування, а не для ідентифікації окремих користувачі наших веб-сайтів.

                                       5.3. Інтернет-сервіс Google Analytics

                                       Компанія використовує інтернет-сервіс Google Analytics. Детальну інформацію про використання Компанією Google Analytics ви знайдете тут: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

                                       Щоб надати відвідувачам веб-сайту більше варіантів вибору щодо способів збору їх даних інтернет-сервісом Google Analytics, Google розробив додатковий браузер Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Додатковий браузер зв'язується з Google Analytics JavaScript (ga.js), щоб інформація про відвідування веб-сайту не надходила в Google Analytics. Додатковий браузер Google Analytics не перешкоджає надходженню інформації на сам веб-сайт або в інші служби веб-аналітики.

                                       5.4. Веб-маяки (технологія web beacon)

                                       Веб-маяк (web beacon) – це невеликий графічний файл на веб-сторінці, який можна використовувати для отримання певної інформації з вашого комп'ютера, таку як IP-адреса, тривалість вивчення змісту веб-сторінки, тип браузера, а також наявність cookies, раніше створених тим самим сервером. Компанія використовує зазначені веб-маяки в суворій відповідності до чинного законодавства.

                                       Компанія або організації – провайдери послуг будуть використовувати веб-маяки з метою проконтролювати ефективність роботи веб-сайтів третіх осіб, що надають нам послуги в області найму персоналу або маркетингові послуги, або з метою збору агрегованих статистичних даних про користувачі наших веб-сайтівв сайту і управління cookies.

                                       У Вас є можливість відключати деякі веб-маяки шляхом блокування пов'язаних з ними cookies. У цьому випадку веб-маяк зможе зареєструвати анонімне відвідування з Вашої IP-адреси, але інформація в cookie записана не буде.

                                       5.5. Віджети та додатки в соціальних медіа

                                       У більшості випадків веб-сайти Компанії будуть передбачати можливість обміну інформацією через сторонні додатки в соціальних медіа, такі як кнопка Like в Facebook і віджет Twitter, а також шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених в згаданих соціальних медіа. Додатки соціальних медіа будуть збирати і використовувати інформацію про те, як Ви використовуєте ресурси сайтів Компанії (більш детальна інформація про cookies наводиться в розділі «Обмін інформацією в соціальних мережах» вище). Всі персональні дані, які Ви передаєте через такі додатки в соціальних медіа, будуть зазвичай збиратися і використовуватися іншими учасниками конкретного додатка, і такого роду взаємодія регулюється політикою щодо дотримання конфіденційності компаній, що надають цю програму. Ми не контролюємо ці компанії і не несемо відповідальності за те, як вони використовують Ваші персональні дані.

                                       Крім того, на веб-сайтах Компанії будуть розміщуватися блоги, форуми, додатки для краудсорсингу та інші додатки або сервіси (далі спільно - «елементи соціальних медіа»). Мета цих елементів – сприяти передачі знань та обміну контентом. Всі персональні дані, зазначені вами в елементі соціальних медіа Компанії, зазвичай передаватимуться іншим особам цього елемента (якщо на момент їх збору не зазначається інше), за діяльністю та діями яких ми зазвичай можемо здійснювати лише обмежений контроль або зовсім не маємо можливості контролювати їх.

                                       6. Обмін і передача персональних даних, що можуть бути ідентифіковані

                                       6.1 Передача персональних даних серед пов'язаних осіб Компанії

                                       Ми передаємо інформацію про Вас іншим пов'язаним особам Компанії в рамках міжнародних проектів, коли у нас виникає обов'язок щодо дотримання вимог, передбачених законодавством та нормативно-правовими документами інших країн світу, або коли дотримання таких вимог є бажаним. Інші компанії, що пов'язані з Компанією, також надають нам і вам послуги, наприклад, послуги хостингу та підтримки ІТ-додатків, організація певних форм страхування відповідальності для Компанії і її клієнтів, виконання перевірок на предмет наявності конфліктів інтересів з іншими клієнтами і перевірок відповідно до вимог законодавства про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, сприяння в наданні послуг в рамках клієнтських проектів та інших послуг, покликаних забезпечити безперервний характер діяльності Компанії.

                                       6.2 Передача третім особам

                                       Ми не передаємо персональні дані третім особам, за винятком тих випадків, коли це необхідно для цілей нашої професійної діяльності, обробки Ваших запитів та (або) потрібно або допускається законодавством або професійними стандартами. Сюди входять такі особи, випадки та інстанції:

                                       • Наші провайдери послуг: ми передаємо вашу персональні дані нашим стороннім провайдерам послуг, таким як провайдери (ІТ) систем, послуг хостингу, послуг з розрахунку заробітної плати, консультаційних послуг (юридичні консультанти), а також провайдерам інших товарів і послуг. Компанія працює з провайдерами послуг, яким ми можемо довірити обробку Ваших персональних даних. Компанія передає їм персональні дані тільки за умови, що їх діяльність відповідає нашим високим стандартам у сфері обробки даних і забезпеченню безпеки. Ми передаємо персональні дані тільки в тому обсязі, в якому вони необхідні їм для надання послуг.
                                       • У разі реорганізації Компанії або її продажу іншій організації: в більшості випадків Компанія також буде розкривати персональні дані в зв'язку з продажем, поступкою або іншою формою передачі будь-якої складової бізнесу Компанії, до якої така персональна інформація відноситься.
                                       • Суди загального права, арбітражні суди, правоохоронні або регулюючі органи: Компанія буде розкривати персональні дані з метою підготовки відповідей на запити судів загального права, арбітражних судів або правоохоронних органів, або якщо це необхідно або доцільне в рамках дотримання чинного законодавства, рішень або постанов судів загального права, арбітражних судів або нормативних документів органів державної влади або органів, що регулюють професійну діяльність.
                                       • Аудиторські перевірки: розкриття персональних даних також буде потрібно для забезпечення недоторканності даних або перевірки засобів захисту інформації та (або) для розслідування або підготовки адекватної відповіді на претензію або загрозу інформаційній безпеці.
                                       Крім того, Компанія може передавати певні персональні дані за межі країни стороннім організаціям, що працюють з нами або за нашим дорученням або діють від нашого імені, з метою, зазначеною у цій Політиці конфіденційності. У цих випадках захист Ваших персональних даних як і раніше здійснюватиметься відповідно до умов договорів, укладених нами з цими організаціями. Компанія зобов'язується не передавати надані вами персональні дані третім особам з метою її подальшого використання цими особами для цілей прямого маркетингу. У більшості випадків Компанія буде зберігати персональні дані в межах України.

                                       7. Діти

                                       Компанія повністю усвідомлює важливість дотримання недоторканності приватного життя дітей, особливо в середовищі спілкування каналами електронного зв'язку. Наші електронні сайти не призначені для дітей віком до 14 років. Відповідно до нашої політики, ми ніколи не проводимо цілеспрямований збір і зберігання інформації про осіб молодше 14 років, за винятком збору і зберігання такої інформації в рамках виконання робіт з надання професійних послуг.

                                       8. Можливість вибору

                                       В цілому ви не зобов'язані надавати нам будь-які персональні дані, проте Компанія вимагатиме від Вас певні персональні дані для того, щоб ви могли отримати додаткові відомості про наші послуги і заходи, що проводяться. Компанія також буде запитувати у Вас дозвіл для використання Ваших персональних даних в певних цілях, а ви, відповідно, можете або дати такий дозвіл, або відмовити в його наданні. Якщо Ви підписуєтеся на конкретні послуги або інформаційні розсилки, наприклад, електронні новинні бюлетені, ви можете в будь-який момент відмовитися від їх отримання, для чого дотримуйтесь інструкцій, включених в кожен матеріал, що направляється вам. Якщо ви приймете рішення відмовитися від отримання розсилок і (або) зробите запит видалити ваші дані, ми намагатимемося в найкоротші терміни обробити ваш запит, однак для цього нам може знадобитися від Вас додаткова інформація.

                                       Як зазначено в розділі «Технологія cookies» вище, якщо ви не хочете, щоб cookies відстежували вашу навігацію нашим сайтом, ви можете налаштувати свій браузер таким чином, щоб він блокував усі cookies або попереджав Вас про відправку cookie-файлу. При цьому слід пам'ятати, що в результаті блокування cookies деякі ресурси сайту можуть бути недоступні.

                                       9. Посилання на інші веб-сайти

                                       У більшості випадків веб-сайти Компанії будуть містити посилання на інші сайти, в тому числі сайти, що підтримуються іншими пов'язаними компаніями, на які поширюються положення інших документів про захист персональних даних, зазвичай відмінні від цієї Політики конфіденційності. До розкриття будь-яких персональних даних ми рекомендуємо користувачам ознайомитися з політикою конфіденційності, розміщеною на кожному веб-сайті.

                                       Реєструючись на будь-якому веб-сайті Компанії і здійснюючи перехід під своїм обліковим записом на веб-сайт, що підтримується іншою пов'язаною компанією, Ви погоджуєтеся на використання Ваших персональних даних відповідно до Політики конфіденційності веб-сайту Компанії, який Ви відвідуєте в даний момент часу.

                                       10. Зміни, що вносяться до Політики конфіденційності

                                       Компанія може час від часу вносити зміни в цю Політику конфіденційності, з тим щоб відобразити чинний на конкретний момент часу порядок забезпечення збереження даних. Кожного разу, коли ми будемо вносити зміни, у верхній частині цієї сторінки ми будемо вказувати дату нової редакції. Для того щоб дізнатися, як саме Компанія забезпечує захист Ваших персональних даних, ми рекомендуємо регулярно переглядати цю Політику конфіденційності з метою пошуку та вивчення нових положень.

                                       11 Питання щодо положень прийнятої політики і заходів щодо її дотримання

                                       Компанія вважає своїм обов'язком захищати недоторканність Ваших персональних даних.

                                       Якщо у Вас є будь-які питання або зауваження щодо нашої роботи з вашими персональними даними, будь ласка, зв'яжіться з особою, яка відповідає за роботу з персональними даними в Компанії, за адресою info@compass-engineering.com.ua Ви також можете використовувати цю адресу для повідомлення про будь-які проблеми, пов'язані з дотриманням нами Заяви про дотримання конфіденційності. Ми підтвердимо факт отримання Вашого електронного повідомлення протягом 14 днів і приймаємо заходи щодо вирішення проблеми, що у Вас виникла, протягом одного місяця з моменту отримання відповідного електронного повідомлення. У разі, якщо проблема виявиться складною або в конкретний момент часу ми будемо займатися вирішенням відразу декількох проблем, ми повідомимо вам про те, що для вирішення Вашої проблеми буде потрібно більше місяця, а також що ми будемо вживати всіх заходів для того, щоб розв'язати цю проблему протягом трьох місяців з моменту вашого першого повідомлення про неї.

                                       Якщо отримана відповідь з тієї чи іншої причини Вас не влаштовує, ви можете звернутися зі своїм питанням на більш високий рівень, до Відповідальної посадової особи із забезпечення захисту персональних даних, направивши повідомлення електронною поштою за адресою info@compass-engineering.com.ua Ми можемо як прийняти до розгляду Ваш запит (і в цьому випадку застосувати один із заходів, згаданих в розділі «Ваші права» вище), так і на законних підставах відмовити в прийнятті його до розгляду.

                                       У будь-якому випадку у Вас завжди є право подати скаргу до контролюючого органу, який відповідає за захист персональних даних.